Foredrag “B. S. Ingemann – et miskendt geni?” ved Kirsten Ditlevsen

OBS. AFLYST: Tidligere frimenighedspræst og sognepræst Kirsten Ditlevsen prædiker og holder foredrag søndag d. 4 oktober 2020 kl. 14:00.

Foredraget vil blive ledsaget af fællessang.

Foromtale:

Ingemann har altid stået skyggen af de største: på den ene side Grundtvig og Oehlenschläger og på den anden side H.C. Andersen og Kierkegaard. Hans liv er præget af Danmarkshistorien. Københavns bombardement i 1807 er således en skelsættende begivenhed, der er med til at skabe hans sociale og nationale identitet – dels om soldat dels som poet. De nationale ulykker og hans egne personlige sorger er med til at forme hans forfatterskab. Efter Norge løsrivelse fra Danmark i 1814 og en udenlandsrejse i 1818-19 påbegynder Ingemann sine historisk romaner om middelalderens konger: Valdemar den store og Valdemar Sejr. Hermed får han sit folkelige gennembrud. Efter ansættelse som lektor ved Sorø akademi i 1822 bliver hans kendte og elskede morgensange for børn til.