Næste Gudstjeneste afholdes d. 21 marts kl. 10

Der holdes gudstjeneste i Trængstrup søndag den 21. marts kl. 10.00.

Vi må gerne samles i kirken, når vi sidder med god afstand.

Generalforsamlingen 2021 bliver udsat til senere, når vi må samles mere end fem personer.

Du kan finde hele Gudstjenestelisten her.