Forside

Velkommen

til Farsø-Trængstrup Frimenighed

Farsø-Trængstrup Frimenighed er en fri grundtvigsk menighed og er evangelisk-luthersk. Der lægges vægt på salmerne, barnedåb og altergang, samt prædiken i en ikke-pietistisk og usentimental form. Bekendelsesmæssigt er der ingen forskel fra folkekirken, og alle er velkomne uanset om man er medlem eller ej!


Som blomster alle står i flor,
som skoven grønnes, kornet gror
ved vårens kræfter milde,
så blomstrer alt i Jesu navn
og bærer frugt til folkegavn
som årle, så og silde”.
Grundtvig 1846.