Skatteregler

Farsø-Trængstrup Frimenighed er godkendt som modtager af gaver i henhold til ligningslovens § 8A og § 12 stk. 3

Medlemmernes bidrag til frimenigheden er således fradragsberettiget.

Frimenighedens kasserer indberetter hvert år senest 31. marts medlemmernes bidrag til skattemyndighederne sammen med medlemmernes cpr. nr.

Herefter vil det fradragsberettigede beløb stå på hvert medlems årsopgørelse.