Indbetaling

Medlemsbidrag og Gaver indbetales til:

Sparekassen Himmerland
Reg. 9218 – konto-nr. 1760464275

Husk at påføre eget navn.