Baggrund og historie

En fri menighed

Fri- og valgmenighederne, som kun forekommer i Danmark, opstod i sidste halvdel af det 19. århundrede spredt rundt i landet, hvor Grundtvigs tanker om frihed i folk og kirke vandt genklang.

Trængstrup og Farsø Frimenigheder har i flere år fungeret som én kreds med afholdelse af gudstjenester og møder i Trængstrup. Men med hver sin bestyrelse og hver sit regnskab.
 På Fælleskredsens generalforsamling 2015 har vi valgt at tilpasse den reelle og formelle praksis til hinanden, ved at sammenlægge de to kredse, så der er én bestyrelse og ét regnskab.

Farsø-Trængstrup Frimenighed er medlem af Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder. Du kan læse mere om valg- og frimenighedernes historie og forhold til den danske folkekirke på deres hjemmeside her.

> Den grundtvigske arv