Orientering fra bestyrelsen

Bestyrelsen har besluttet, at der i 2024 ikke afholdes regelmæssige gudstjenester. Men i stedet bliver der afholdt gudstjenester ved specielle lejligheder, og desuden også efter ønske fra menighedens medlemmer i samråd med Ole, ligesom der fortsat afholdes barnedåb, bryllupper og begravelser.

Gudstjenester vil fortsat blive bekendtgjort i ugeaviserne, og på Frimenighedens Hjemmeside: www.tr-f-frimenigheder.dk  samt mail ud til Frimenighedens medlemmer