Kulturen

Folkeligt betød inspirationen fra Grundtvigs tanker dannelsen af frie skoler og frie sammenslutninger af enhver art, hvoraf mange stadig har sine traditioner i rødderne fra den folkelige og kristelige selvstændighedsperiode i det 19. århundrede.
Meget har ændret sig i tidens løb, men Grundtvigs tanker har overlevet tidens forandringer og bevaret sin kerne, der nu har bredt sig til mange kulturelle former i det, der kaldes selvstændighedskulturen
Således lever også de frie menigheder videre, og udgør stadig et nutidigt og selvstændigt islæt i et broget kirkeligt billede, et folkeligt og kulturåbent islæt.

> Historisk oversigt