Beretning fra generalforsamlingen d. 24 marts 2024 v/ Birgit Skovmand

Farsø-Trængstrup Frimenighed har afholdt generalforsamling i marts 2024.
hos Ole og Eva.
Beretning v/ Birgit Skovmand

”Ja, så er der gået et år igen.

Vi har holdt 3 bestyrelsesmøder, og på dem alle har vi drøftet fremtiden for frimenigheden.
Vi har været delvis indstillet på at lukke, men det er der mange ulemper ved –
kirkegården, hvad med den? – og selve kirken, hvad med den? –

Derfor har vi indtil nu besluttet at fortsætte med lejlighedsvise gudstjenester, og tage et år af gangen. Det er en beslutning, som vi i bestyrelsen, – og jeg ved, også Eva og Ole -, har det godt med.

Udover gudstjenesterne i 2023, har der været den glæde, at der også har været holdt barnedåb, og her i vinter i 24 har der også været én.
Og vi havde en meget fin julegudstjeneste med en næsten fyldt kirke.

Ved de store arbejdsopgaver på kirkegården, hjælper vi hinanden, de, der har helbred til det. Og det er gået godt.
Det gode ved vores lille kreds er, at vi, selvom vi er få, nyder gudstjeneste og samværet. Det er blevet stærkt bekræftet endnu engang i dag.

Tak til Ole og Eva for altid at stå parat, og for det store engagement I lægger i arbejdet for Frimenigheden. ”

Regnskab v/ Bent Jensen:
Det har været et godt år med et overskud for 2023 på knap 26.000,-kr.

Vi traf en foreløbig beslutning om at afholde gudstjeneste pinsedag d. 19. maj kl. 10.00