Dåb


Kommer hid kun med de Smaa,
Som ei Godt og Ondt forstå,
I hvis Mund ej findes Svig!
Just for dem er Himmerig.
Deres Sjæl er i Guds Haand,
De bedrøve ei Hans Aand!

Født af Kjødet er dog Kjød,
Frugt af Synd og Sæd til Død;
Fødsel kun af Vand og Aand
Løser Synds og Dødens Baand,
Kun i den oplukker sig
Døren til Guds himmerig!

Døbe kan paa egen Haand
Jordklimp ei med Vand og Aand.
Derfor kun i Jesu Navn
Tage vi de smaa i Favn,
Døbe paa og med Hans Ord!
Nyde hver, som det han troer!

Bærer da de Smaa til Ham,
Som borttog vor Synd og Skam,
Som har livet i sin Haand
Døber med den Hellig-Aand,
Har fra Døden dyrekjøbt
Hver som troer og bliver døbt!


Hvem tør dem i Veien staae!
Selv Han kalder ad de Smaa,
Aabner i sin Faders Navn
For de Smaa sin Frelser-Favn,
Lukker i sit Himmerig
For Enhver ei dem er lig!

Han, vor Moders Søn saa fiin,
Har kun Gud til Fader sin,
Har til Himlen Arve-Ret,
Deler med sin Moders Æt,
Skjænker Troen i sin Daab
Herlighedens store Haab!

Himmel! Luk da op din Favn
For de Smaa i Jesu Navn!
Due! dal til evig Trøst,
Med Gud Faders egen Røst;
Christus-Barnet, født i Dag!
Jeg i dig har velbehag.

Fader, Søn og Hellig-Aand!
Eet for os i Troens Baand!
Gak Du med de Smaa i Pagt
Imod Synds og Dødens Magt!
Sænk dem i dit Trilling-Navn!
Før dem frelst til Fredens Havn!

N.F.S.Grundtvig, 1836 og 1844