Medlemsskab

Et medlemskab er efter grundtvigsk forståelse noget af det frieste, man kan tænke sig.
I dette fællesskab er også stilfærdig deltagelse og medleven af stor værdi.

Økonomisk er en frimenighed selvstændig og aflønner selv sin præst og andre medarbejdere.
Man er derfor helt afhængig af medlemmernes antal og deres bidrag.
Men da medlemsbidraget er fradragsberettiget efter gældende skatteregler, er beløbet til Trængstrup-Farsø frimenigheder på linie med kirkeskatten til Folkekirken.

Alle er velkommen til at tage del i gudstjenester, møder og andre arrangementer, uanset medlemskab. Men er man interesseret i evt. medlemskab, fordi det er her man holdningsmæssigt hører til eller har sin sympati, kan man henvende sig til:

Ole Beck: ole@becks.dk tlf. 6133 2950

eller en af formændene:

  • Birgit Skovmand Larsen: skovmand_lassen@mail.dk tlf. 6128 1606
  • Bent Jensen: bent@ris25.dk tlf. 2099 1937