Indkaldelse til generalforsamling d. 06.02.2022

Kære medlemmer i Frimenigheden

Farsø-Trængstrup Frimenighed indkalder til generalforsamling søndag 6. februar efter gudstjenesten kl. 14.00

Dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Beretning ved formanden
  • Regnskab ved kassereren
  • Indkomne forslag
  • Valg til bestyrelsen
  • Valg af revisor
  • Evt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Kontakt Birgit Skovmand tlf. 61281606 / mail skovmand_lassen@mail.dk