Generalforsamling d. 17.2 kl. 14:00

Vi mødes i præstegården umiddelbart efter gudstjenesten i Trængstrup d. 17.2 2019. Der vil blive serveret kaffe og kage.

Hvis du har nogen spørgsmål eller ønsker at tilføje et punkt på dagsordenen bedes du kontakte Bente Høj Jensen her.

Dagsorden 

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning ved formanden
  3. Regnskab ved kassereren
  4. Indkomne forslag
  5. Valg til bestyrelsen
  6. Valg af revisor
  7. Evt.